Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską

Organizacja cyklicznych Konferencji pod wspólnym tytułem Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską o formule opracowanej przez panią Prof. dr hab. med. Grażynę Świątecką i prowadzonych przez Nią samą w latach 2008 -2015.

Tematy konferencji wg kolejności: w latach 2008- 2015:

1. Autorytet Lekarza.

2. Etos Lekarza.

3. Misja Lekarza.

4. Etyka w Medycynie.

5. Humanizm w Medycynie.

6. Etyka Medycyny Kresu Życia.

7. Etyka Leczenia Niepłodności.

8. Życie duchowe a zdrowie Pacjenta.

9. Aspekty kliniczne i etyczne antykoncepcji.

10. Aspekty kliniczne i etyczne aborcji.

11. Etyka słuchania ? rozmowy z Pacjentem.

2015-2019

12.Chrześcijaństwo a zagrożenia.

13. Prawa sumienia a misja zawodu lekarza.

14. ?Dzieci to przyszli ludzie.? J. Korczak

15. Konferencja z okazji 75 urodzin dr Aleksandry Gabrysiak – Organizacja wspólnego przedsięwzięcia ( Stowarzyszenie Przyjaciół Dr Oli oraz KSLP O. Pomorski)

16. Sztuka w medycynie- piękno w sztuce.

17. Mistrz, Nauczyciel, Lekarz Duszy i Ciała ? ideał osiągalny czy niedościgniony?

18. 100 Lat Niepodległości 1918-2018, Lekarze w służbie Polski.

19. Podmiotowość pacjenta- między Etyką a założeniami systemowymi.

Ważne

Wzbogacenie corocznych konferencji o wykłady z malarstwa europejskiego korespondującego z jej tematem głównym, prowadzonymi po mistrzowsku przez panią mgr Małgorzatę Paszylkę ? Glaza kuratora Oddziału Sztuki Nowoczesnej MN w Gdańsku.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (KSLP) powstało w 1994 roku. Inicjatywa ta skierowana jest do lekarzy w każdym wieku. Zapraszamy również studentów medycyny zainteresowanych naszą działalnością. .

Zapraszamy do współpracy!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.