GDAŃSKIE SPOTKANIA z
ETYKĄ LEKARSKĄ AD 2021

W dniu 23.10.2021 roku odbyła się minikonferencja z cyklu ? Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską? wyczekiwana przez lekarskie środowisko katolickie po długim okresie lock ? down związanym z pandemią SARS 2 Covid 19.

Członkowie i sympatycy KSLP O. Pomorze spotkali się w gościnnych progach Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku aby w Sali Konferencyjnej wysłuchać rozważań księdza Prof. dr hab. Zbigniewa Wanata, Profesora w Katedrze Teologii Systematycznej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Rzecz dotyczyła Ewangelii Życia, Evangelium Vitae wg Jana Pawła II a punktem wyjścia dla tych rozważań stała się wydana przez Bernardinum książka autora pt ? Hipokrates i sumienie? .

Leitmotivem tego spotkania były słowa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae :
? Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania , że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. ?

Podkreślono, że w takim ujęciu wartość życia ludzkiego stanowi punkt odniesienia i podwalinę tożsamości pracowników służby zdrowia.

W Evangelium Vitae św. Jan Paweł wskazywał na fakt , że w istocie życie jest darem, który otrzymujemy od Boga a będąc stworzonym na Jego obraz i podobieństwo otrzymujemy misję przekazywania tego daru jako samych siebie ku innym lub też przekazywania życia jako daru, włączając w to akt prokreacji. Jednak życiem człowiek nie może rozporządzać podług własnego uznania ponieważ od Boga jest dane i do Boga należy i jako takie ? ? jako cenny dar Boży jest ono święte i nienaruszalne..?

Jest zatem wiele sposobów na otrzymywanie lub obdarowywanie życiem jak między innymi prokreacja lub adopcja i nie sposób było w tamtej chwili omówić wszystkich aspektów tego zagadnienia. Dar życia nabiera głębszego znaczenia o ile jest wyrazem miłości , w tym miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga.

Obdarowywanie życiem nie może jednak przejść poza nieprzekraczalną granicę wyręczania Boga w jego prerogatywach jako Stwórcy Życia , co odnosi się też do eksperymentowania z procedurami in vitro. Niestety w tym zakresie Jan Paweł II nie podał wyczerpującej wykładni z powodu znacznie niższego zaawansowania technologicznego takich działań w latach 90- tych XX wieku.

Innym zagadnieniem budzącym żywy oddźwięk wśród słuchaczy było zjawisko Cierpienia, jego istota i geneza , związek z Męką Pąńską i sposobami radzenia sobie z tym niezwykle dojmującym doświadczeniem, które jest bliskim towarzyszem ludzkości praktycznie od jej zarania.

Cierpienie, jak skonstatował Nasz Gość jest wielką tajemnicą. Przeżywane przez człowieka cierpienie zasadnie pozwala stawiać Bogu pytania w rodzaju : dlaczego ja?! Dlaczego my?! A nawet buntować się przeciwko Wszechmogącemu Bogu. Sprzeciw a nawet skrajnie, negacja Boga bywają rzeczą ludzką. Już w 2015 roku papież Franciszek zachęcał wiernych do zadawania tego rodzaju pytań w celu ? otwarcia serca na ojcowskie spojrzenie Boga? niemniej ostrzegał też że rodzaj ludzki nie ma wglądu w rzeczywiste boskie zamiary.

Na kanwie tych rozważań , jedna z uczestniczek spotkania z racji wykonywania określonej specjalizacji i doświadczenia hospicyjnego podzieliła się refleksją nad wpływem cierpienia na proces umierania. W wielu wypadkach cierpienie nie miało uszlachetniającego wpływu na postawę pacjentów hospicjum. Dominował w nim ból, strach i mała wiara. Można sobie zadać pytanie czy nie brakowało tego wszystkiego również wśród personelu i rodzin?

Jedno jest pewne, w cierpieniu kryje się Wielka Tajemnica, którą zna tylko Bóg.

Spotkanie zakończyło się refleksją i zadumą po ok. 2,5 godzinnym okresie otwarcia na treści płynące z Evangelium vitae, z nadzieją na dalsze możliwości niewyhamowanej kontynuacji spotkań i formacji własnej.

Przewodnicząca KSLP O. Pomorski w Gdańsku

dr med. Elżbieta Krzymińska -Stasiuk

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (KSLP) powstało w 1994 roku. Inicjatywa ta skierowana jest do lekarzy w każdym wieku. Zapraszamy również studentów medycyny zainteresowanych naszą działalnością. .

Zapraszamy do współpracy!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.